โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
เลขที่ 4 หมู่ 2 ถนนเหล่านาดี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น โทร 043225636