เว็บลิงค์ (Link Web)

Screenshot 2021-12-15 091535
EP

Screenshot 2021-11-11 152208

บนทกไปราชการ
รายการการเเดนทางknw
งานสารบรรณ
กลมบรหารงานบคคล
 
เบอรโทรคร
 
 
 

form1-7

ยื่นคำร้องออนไลน์ในวันทำการ

เวลา 07.00 - 18.00 น.

pp1 2

Transcript17

 
Untitled1
 
 
 
IPmenu
logo smte
Thursday, 26 May 2022


สถิติการเยี่ยมชม

876169
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1896
2664
8624
843013
76963
62301
876169

Your IP: 100.24.115.215
2022-05-25 17:34

ตามนโยบายของทางโรงเรียนและสอดรับกับมาตรการของสาธารณสุขโดยให้จัดการเรียนการสอน แบบ Small Bubble จึงให้นักเรียนเรียนห้องประจำของนักเรียนดังนี้

137869

<<รายชื่อคุณครูที่ปรึกษาประจำชั้น ปีการศึกษา  2565>>
StudentLearnT TeachT

2022-05-15 19-22-43<<รายชื่อนักเรียน ม.1 ที่ยังไม่บันทึกใบมอบตัว>>

<<รายชื่อนักเรียน ม.4 ที่ยังไม่บันทึกใบมอบตัว>>

หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมที่งานทะเบียน

2022-04-11 9-09-21<<เข้าระบบบันทึกใบมอบตัว>>

<<ค้นหาใบมอบตัวและพิมพ์ใบมอบตัว>>

<<ตรวจสอบข้อมูลการบันทึก>>

ระบบจะสร้างใบมอบตัวให้กับนักเรียนในวันถัดไป

โดยนักเรียนต้องพิมพ์ใบมอบตัวพร้อมหลักฐานส่งในวันเปิดภาคเรียน

2022-04-11 9-24-34

2022-05-15 19-02-22

2022-05-09 16-34-07

176155

picKNWf

ผู้บริหารโรงเรียน

ดร.คมสนต ชมอภย copy

  

กจการนกเรยน65

 

บรหารทวไป1

 

กลมงบประมาณ copy1

 

บรหารวชาการ65

  

บริการข้อมูลออนไลน์

CheckSTUD1
StudentLearnT
TeachT
TestMid
TestFinal
StepWork
nameSTUD

สื่อออนไลน์

DLIT
dltv-main-logo
deep
Emoe01
logo scimath
vft logo